Category Archives: Opinión

Agradecemento público de Sole

       Todos é un, e viceversa.   

          Neste tempo de tránsito incerto, as palabras vólvense refuxio de temores e espanto de pensamentos que reviran as horas. Acodo a elas para que sexan transmisoras dunha teima recorrente.

         Acontece dende hai tempo, dende que se oficializa a oportunidade de clikar e intervir en valoracións e críticas, opinións e xulgamentos. Sempre me desconcertou a facilidade, a rapidez, eficaz ou non, de poder establecer unha comunicación virtual ou virtuosa sen interlocutor certo ou destinatario concreto. Non é o caso, por iso escribo, para non seguir silenciando o que divulgado debe quedar, porque así o considero, do contrario deviría en neglixencia.

        É a conversa que ano tras ano se foi establecendo cunha votación popular de méritos atléticos. Sempre tiven reparos en aparecer nela, pero a resposta, os números, a incredulidade e emoción, quizáis vaidade tamén…anímábame a permanecer…sen máis ambición que sentir o efecto da maxia: como as valarocións excedían as miñas perspectivas, ascendidas en calidez e aprezo. Por iso, porque teño o agradecemento atragantado escribo para deixar constancia del e poder sentir dalgún xeito que os feitos non quedan impunes, aquí foi a confianza e a fe o meu castigo…o ánimo de saber que malia non intervir de ningunha maneira, a resposta era unha inmensidade, porque nacía da calma e da quietude, da vontade de querer participar sen máis, sen ruídos nin aspaventos…

        Aí reside o agradecemento, non olvidado, simplemente non transmitido, sentido pero calado. Agora desprendo a ansia de retomar o tempo e reiterar acumulacións de votos. Un a un, deben ser recontados en escrupuloso escrutinio para presentarlles os meus respectos; un a un. Que aquí quede, que así se faga.

       A ampulosidade ou posibles esaxeracións expresadas non son exceso, só necesidade, e aínda máis alá dela, continuará a inquietude de recibir o afecto inesperado. E nestes tempos oscilantes, no tránsito, acarrexo o peso dun péndulo firme que empurra o avance.

       Que a satisfacción do recibir quede manifesta para posible reconforto das vontades, que clikaron, e a suma fose alongando a maxia albergada nos actos desinteresados…

Sen máis…

La psicología en el atleta… y entorno

              Para el atletismo creemos interesante, (cuando menos) lo que a continuación sigue:
          Puesto que todas ayudas posibles que se presten al atletismo, y particularmente a los atletas, nos parecen importantes, o al menos interesantes, (ya luego con el tiempo se podrán evaluar sus resultados) pero en principio tendríamos que tener en cuenta que si se ayuda a unos atletas, se ayuda a sus clubes y federaciones, pues los resultados de atletas son de directa repercusión en ambos entes.
          Esta introducción viene a cuento que desde hace casi tres meses, desde la Sección de Psicología Deportiva del Gabinete de Psicología ARCA, en el cual se dedican a planificar aspectos psicológicos de las temporadas de los deportistas, (en este caso atletas) actualmente están realizando un “Programa de Psicología del Deporte” con un grupo de 6 atletas, (por supuesto estos profesionales de la psicología están abiertos a todo el atletismo en general) este programa se compone de objetivos que se pueden dividir en cinco apartados por el siguiente orden:
-. Promover el bienestar, tanto de atletas como de su entorno.

-. Mejorar el rendimiento de los atletas.

-. Identificar variables psicológicas que estén interfiriendo en la actuación deportiva.

-. Favorecer la reducción de los problemas asociados a las competiciones.

-. Entrenar estrategias para resolver posibles problemas de la actividad deportiva.

        Bien, vale y, todo eso…. ¿Como lo están haciendo?

1º-.Con una evaluación inicial, la cual se inicia con una entrevista donde evaluarán los procesos psicológicos básicos implicados:

-. Motivación del implicado.

-. Ansiedad, estrés y nivel de actuación.

-. Atención y concentración.

-. Personalidad y autoconfianza.

Pruebas psicométricas
Realizan esta primera evaluación utilizando los siguientes cuestionarios:

1-IPED: Cuestionario de Evaluación psicológica de la ejecución deportiva.
(Tiempo aproximado= 30 minutos)

2-STAI: Cuestionario para evaluar la ansiedad (Como estado y como rasgo).
(Tiempo aproximado= 40 minutos)

3-PDMS: Cuestionario para analizar los estados de humor y perfil del implicado.
(Tiempo aproximado= 20 minutos)
2º.- Con una planificación psicológica de la temporada teniendo una reunión con la persona responsable técnica/atléticamente, para explicar resultados y planificación del trabajo.
Propuestas generales:

-. Realizando “talleres” grupales de visualización, atención y relajación.

(Concreción, objetivos: Desarrollar la capacidad de control emocional del grupo para mejorar su rendimiento, tanto en entrenamiento como en competición, esto lleva sobre una hora por sesión, en dicho Centro Arca u otro a determinar)

-. Plan de competición individual.

Objetivos: Elaborar con cada atleta un plan de competición que le permita enfrentarse de manera más satisfactoria a las diferentes competiciones. Obviamente se realiza de forma individual en una hora por sesión.

-. Plan de motivación individual.

Objetivos: Elaborar un plan de motivación mediante definición de metas u objetivos individuales, lo cual lleva una hora por sesión.

3º-. Preparación psicológica de las competiciones

Los aprendizajes que se realizan en los entrenamientos se deben trasladar a las competiciones. En base a que pensemos que la mejor garantía de que la actuación del deportista se corresponda con el entrenamiento realizado, está en la preparación psicológica de la competición a disputar.

Diferencian en ello tres fases:

1ª -. Pre-competición: Aquí se identifican las rutinas del deportista antes de la competición, al igual que sus estados psicológicos y se elabora un PP-PRE (Plan Personal Pre-competitivo)
Ejemplo de las fases del mismo:
Fase 1ª: El desplazamiento, salida del domicilio, traslado y llegada. Objetivos en esta fase: Cumplir horarios. (Si el traslado fuese en avión: Control de pensamiento en el aeropuerto. Relajación al sentarse el al avión. Liberación de tensión en el taxi desde el aeropuerto al hotel charlando con el conductor).

Fase 2ª: Adaptación…
Fase 3ª: Rutinas…
    Fase 4ª: Concentración…


2ª-. Competición propiamente dicha: Se pretende que la persona tenga el máximo control durante la competición. El objetivo último es conseguir el estado ideal para el máximo rendimiento en la misma, para ello se elabora un PPC (Plan Personal de Competición). En este plan se elabora un listado similar al de la pre-competición, con el que se pueda diferenciar aquellos aspectos que favorecen el rendimiento y aquellos otros que suelen interferir negativamente para ello.
Se tratará de dividir la competición en partes y plantear un objetivo en cada parte.
Post-competición: Se elabora un PP-POST (Plan Personal Post-competición). Aquí se realiza una recuperación física y mental, en la que se auto-registra la competición y por último se hace un balance general y aprendizaje para el futuro, en estas tres fases:

 Fase 1ª: Recuperación física y mental. 
 Fase 2ª: Auto-registro de la competición y pre-competición.
  Fase 3ª: Balance general y aprendizaje para el futuro.