Convocatoria Asembleas 2023

     O Presidente, de acordo ao establecido no artigo 11º dos Estatutos, convoca para o próximo día 15 de xullo (sábado) no Salon de Actos da Sociedade Veciñal Cultural e Deportiva Nautilius, sita en Sanín, 54 en San Andrés de Comesaña, á Asemblea Xeral Ordinaria do club ás 19:00 horas en primeira convocatoria e ás 19:30 horas en segunda, a desenvolver de acordo á seguinte
     Orde do Día: 
      1º.- Saúdo do Presidente a asistentes.
2º.- Lectura e aprobación, se procede, do Acta anterior.
3º.- Estado e aprobación, se procede, das contas do exercicio 2022.
4º.- Informe da Xunta Directiva
5º.- Proposta de orzamentos para o exercicio 2023
6º.- Preguntas e suxestións de asistentes

      Puntos que unha vez expostos e debatidos, deberán ser aprobados ou rexeitados mediante votación de asistentes de ambos sexos socios do club e maiores de 18 anos.

      Prégase a maxima asistencia por tratarse de asuntos da maior transcendencia.

                                      … É seguidamente:
           Asemblea Xeral Extraordinaria
        Convócase ás 20:00 horas en primeira convocatoria e ás 20:30 horas en segunda, de acordo ao establecido no artigo 12º dos Estatutos, Asemblea Xeral Extraordinaria, coa seguinte
   Orde do Día:
Punto único.- Elección á Presidencia

Que dacordo oa artigo: “Será elexido mediante sufraxio universal libre, directo e secreto polos membros da Asemblea Xeral, cada catro anos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.