2021, retorno de Sandra Mosquera

O TURRÓN DO NADAL

…..O 9 de Decembro podería ser data anodina, tamén banal ou incluso intrascendente e pretérita, ao mellor así foi. Mais así no foi para o Comesaña, porque aconteceu: o caso resultou raudo e sen solemnidades, pero magnánimo de significados.
…..Tinta, vontade e ilusión, foron os ingredientes mínimos para sentenciar unha máxima: Sandra fichou. Riscou un garabato e a luz tornouse fonda e intensa. E a data quedou ilustrada certificando, avalando, non unha volta, senón unha gratificante continuación, porque na realidade, no pensamento, Sandra sempre foi nosa.
…..Entón o 9 de decembro, non ha ser santo nin tampouco festivo, será extraordinariamente, semánticamente, o día da volta, sen celebracións ostentosas, só afectivas, só co agradedemento de terse secundado a maxia inherente ao Nadal.
…..No inconsciente, tamén consciente, o caso evoca letra e música desa propaganda imprescindible: Vuelve a casa vuelve, por Navidad. Este ano, as circunstancias traen o silencio visual, sen turrón que cantar…nas circunstancias, Sandra volveu polo Nadal!
…..Coa estima do Comesaña Sporting Club, Benchegada e Benseguida con moitos éxitos e metas por cumprir, duras e blandas, como o turrón!

Audio Sandra vuelve a casa

“El TURRÓN DE NAVIDAD
…..El 9 de Diciembre podría ser una fecha anodina, también banal o incluso intrascendente y pretérita, igual así fue.
…..Más no fue así para el Comesaña, por lo que acaecido: el caso resultó raudo y sin solemnidades, pero magnánimo de significados.
…..Tinta, voluntad e ilusión, fueron los ingredientes mínimos para sentenciar una máxima: Sandra fichó. Trazó un garabato y la luz se tornó honda e intensa. Y la fecha quedó ilustrada certificando, avalando, no una vuelta, sino una gratificante continuación, porque en la realidad, en el pensamiento, Sandra siempre fue nuestra.
…..Entonces el 9 de diciembre, no se estipulará santo ni tampoco festivo, será extraordinariamente, semánticamente, el día de la vuelta, sin celebraciones ostentosas, sólo afectivas, sólo con el agradecimiento de haberse secundado la magia inherente a la Navidad.
…..En el inconsciente, también consciente, el caso evoca letra y música de esa propaganda imprescindible: Vuelve a casa vuelve, por Navidad. Este año, las circunstancias traen el silencio visual, sin turrón que cantar… en las circunstancias, ¡Sandra volvió por Navidad!
…..Con la estima del Comesaña Sporting Club, ¡Bienvenida y Bienseguida con muchos éxitos y metas por cumplir, duras y blandas, como el turrón!”

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.